توضیحات

بلوک استوانه های دسته دار cylinder blocks :

بلوک استوانه های دسته دار cylinder blocks دارای 4 بلوک می باشد.بلوک استوانه های دسته دار cylinder blocks

و داخل هر کدام استوانه های دسته دار در قطر و ارتفاع های مختلف است.

این محصول جزو حواس پنجگانه مونته سوری است و  در تقویت حس دیداری کودک تاثیر دارد.

تشخیص سایز و مناسب بودم آنها و همینطور جای مناسب آنها.

مناسب سن های سه و سه و نیم سال است.

مشخصات:

در اولین بلوک استوانه ها در دو بعد متفاوت هستند:

 • قطر از 1cm به 5.5cm افزایش می یابد و ارتفاع در 5.5cm ثابت می ماند.

در دومین بلوک استوانه ها در سه بعد متفاوت هستند:

 • قطر از 1c ، به 5.5cm افزایش می یابد ارتفاع از 1cm به 5.5cm افزایش می یابد.

در سومین بلوک استوانه ها در سه بعد متفاوت هستند:

 • قطر از 1cm به 5.5cm افزایش می یابد ارتفاع از 1cm به 5.5cm کاهش می یابد.

در چهارمین بلوک استوانه ها در یک بعد متفاوت هستند:

 • قطر یکسان است.ارتفاع از 1cm به 5.5cm افزایش می یابد.

هدف:

 • تبعیض بصری ابعاد
 • آماده سازی برای نوشتن
 • هماهنگی انگشتان دست برای نگه داشتن مداد.
 • پالایش حرکت داوطلبانه.
 • کودک قادر خواهد بود که استوانه ها را با یک حرکت دقیق جا دهد.
 • آمادگی برای ریاضیات.

 

آموزش بلوک استوانه های دسته دار :

مقدمه

 • به کودک بلوک های استوانه های را نشان دهید و به او بگویید: “اینها بلوک استوانه های دسته دار هستند.”
 • به کودک نشان دهید که چگونه با گرفتن هر یک از بلوک ها از هر دو طرف ، و گرفتن آن در سطح کمر و موازی با زمین ، یکی از بلوک ها را حمل کند.
 • از کودک بخواهید تا بلوک را روی میز بگذارد و به کودک نشان دهد که چگونه آن را در نزدیکی خط میانی میز قرار دهد.
 • بگذارید اول کودک در سمت چپ شما بنشیند و سپس شما بنشینید.

بیرون آوردن

 • با استفاده از انگشت شست و دو انگشت دیگر از بالای دستگیره استوانه از راست شروع کنید به بیرون آوردن استوانه های دسته دار (مثل نیشگون گرفتن).
 • استوانه ها را به آرامی از سوراخ ها به طور کامل آن بیرون بکشید.
 • استوانه ها را در کنار سوراخ ها قرار دهید.
 • به بیرون کشیدن استوانه ها به صورت تصادفی ادامه دهید.
 • همه استوانه ها را در مقابل سوراخ ها قرار دهید.
 • به طور تصادفی هر یک از استوانه ها را بیرون بگیرید.
 • هر استوانه را در کنار دورترین استوانه سمت راست و سپس در کنار دورترین استوانه سمت چپ قرار دهید تا همه استوانه ها از سوراخ های خود خارج شوند.
 • بلوک استوانه های دسته دار را کمی به جلو خم کنید تا به کودک نشان دهید که همه سوراخ ها در حال حاضر خالی است.

بازگرداندن

 • همه استوانه های دسته دار را دوباره به سوراخ مناسب خود ، یک بار و به ترتیب تصادفی ، برگردانید.
 • دستگیره های هر استوانه را به همان روش بالا نگه داشته و هر استوانه را به آرامی در سوراخ آن بکشید تا به پایین برود.
 • کودک را دعوت کنید تا هر یک از استوانه ها را بیرون بگیرد و عقب بگذارد.
 • کودک اکنون برای کار با هر یک از بلوک های استوانه آزاد است.

 

بلوک استوانه های دسته دار cylinder blocks مناسب برای:

 • خانه کودک
 • مهدکودک
 • و حتی منزل است.

 

لطفا جهت اطلاع از قیمت، سفارش و خرید محصول با شماره روی عکس تماس بگیرید.