ابعاد زمین بسکتبال

ابعاد زمین بسکتبال استاندارد شامل مشخصات زیر است.

 • طول زمین 28 متر و عرض زمین 15 متر است.
 • ارتفاع سقف ( از پایینترین مانعی که در بالای زمین قرار گرفته ) حداقل 7 متر است.
 • اگر چند زمین بسکتبال در کنار یکدیگر قرار داشته باشند باید حداقل 3 متر بین آنها فاصله وجود داشته باشد.
 • در زمان طراحی زمین ، باید ورودی تماشاگران و بازیکنان از هم جدا باشد.
 • جایگاه تماشاگران در دو امتداد طولی زمین باید باشد.
 • سرویس های بهداشتی نیز برای تماشاگران و بازیکنان جدا باید پیش بینی شود.

ابعاد زمین بسکتبال ، بسکتبال ، بسکتبال خیابانی ، streetball

خطوط زمین:

 • تمام خطوط دارای رنگ یکسان هستند ( ترجیحاً سفید )
 • پهنای تمام خطوط 5 سانتی متر بوده و بطور واضح قابل مشاهده هستند.
 • منطقه بازی توسط خطوط طولی و عرضی مشخص می شوند.
 • خطوط جزو زمین بازی محسوب نمی شوند.
 • حداقل فضای اطراف زمین 2 متر است.
 • هر گونه مانعی مثل تابلوهای تبلیغاتی و یا نیمکت تیم ها باید حداقل 2 متر از زمین فاصله داشته باشد.
 • تمام تماشاگران باید حداقل 5 متر از لبه خارجی خطوط حاشیه زمین فاصله داشته باشند.

خط مرکزی ، دایره مرکزی و نیم دایره:

 • خط مرکزی به موازات خطوط انتهایی زمین رسم می شود و 15 سانتی متر از خطوط کناری به بیرون امتداد می یابد.
 • دایره وسط زمین دارای شعاع 1متر و 80 سانتی متر می باشد. بیرون به بیرون خط. (قطر 3 متر و 60 سانت)
 • مرکز دایره آن دقیقا وسط خط مرکزی است.
 • از اول اکتبر سال 2010 در رقابت های سطح بالا (المپیک و جهانی) ، در زیر حلقه نیم دایره های NO-Charge ترسیم می شود.
 • فاصله لبه داخلی نیم دایره از مرکز سبد 125 سانتی متر است بر روی زمین.
 • منطقه 3 امتیازی از اول اکتبر سال 2012 نیم دایره ای با شعاع 6 متر و 75 سانتی متر از سبد است که مرکز آن زیر مرکز حلقه بسکتبال است.
 • قبلا شعاع 6 متر و 25 سانتیمتر بود.

خط پرتاب آزاد و منطقه محدود شده:

 • خط پرتاب آزاد به موازات هر خط انتهایی زمین است.
  ابعاد زمین بسکتبال ، بسکتبال ، بسکتبال خیابانی ، streetball

  منطقه محدود شده

 • دورترین لبه آن 5 متر و 80 سانتی متر از لبه داخلی خط انتهای زمین فاصله دارد.
 • طول آن 3 متر و 60 سانتی متر است.
 • درون منطقه محدود شده را می توان رنگ آمیزی کرد ولی باید مشابه دایره مرکزی زمین باشد.
 • از اول اکتبر سال 2010 در رقابت های سطح بالا (المپیک ، جهانی) منطقه محدود شده باید 4 منطقه مستطیلی باشد که بر روی زمین بازی مشخص می شوند.
 • بنابراین منطقه محدود شده 3 ثانیه به جای ذوزنقه یک مستطیل است.
منبع:

https://www.fiba.basketball/documents#tab=efb3a7a8-15d1-494b-8070-f55bd809304c