توضیحات

جعبه توان دو وجهی :

جعبه توان دو وجهی جزو حواس پنجگانه مونته سوری و شاخه دیداری می باشد.

جعبه توان دو وجهی شامل :

 • جعبه ای 10*10 باجعبه توان دو وجهی ، خانه بازی کودک ، خانه کودک ، مهدکودک
 • یک مکعب قرمز و سه مکعب سیاه با دو مقطع قرمز.
 • یک مکعب آبی و سه مکعب سیاه با دو مقطع آبی .
 • مربع ها روی درب نقاشی شده است.

هدف:

 • ساخت مکعب.
 • آمادگی برای ریاضیات: مکعب یک جمله ای.
 • آماده سازی برای ریشه مکعب.
 • مقدمه ای برای جبر و آماده سازی برای اثبات فرمول a + b) 3) در سطح ابتدایی.

قبل از ارائه ، جعبه را چک کنید تا مطمئن شوید که به درستی قرار داده شده است.

مقدمه

 • کودک را دعوت کنید تا بیاید و با شما کار کند.
 • جعبه مکعب دوجمله ای را به او نشان دهید و نام آن را بگویید. از او بخواهید که آن را به سمت میز بیاورد و آن را در نزدیکی گوشه سمت چپ میز قرار دهید.

آموزش جعبه توان دو وجهی :

 • درب آن را برداشته و آن را مورب جعبه قرار دهید به طوریکه نقاشی روی جعبه معلوم باشد.
 • دیواره جعبه را از یک طرف باز کنید.
 • با دقت و به آرامی تمام مکعب ها را بیرون بیاورید ، سطوح هم رنگ بالا را کنار هم قرار دهید.
 • توجه کودک را به مکعب قرمز جلب کنید.
 • آن را در گوشه سمت چپ نقاشی پشت در جعبه قرار دهید.
 • به یکی از قسمت های قرمز مکعب روی در اشاره کرده و سپس به دنبال مکعبی باشید که دارای یک طرف قرمز نیز باشد.
 • مکعب درست را مقابل مکعب قرمز روی در قرار دهید.
 • سطح در را با کار کردن از گوشه سمت چپ پشت به جلو و سپس از سمت راست به جلو ، پر کنید.
 • سطح دوم را به همان روش جایگزین کنید تا مکعب آبی را در آخر قرار دهید.
 • درب جعبه را از دو طرف ببندید و سپس درب آن را بگذارید.
 • حالا از کودک بخواهید این کار را انجام دهید.

تمرینات

تمرین 1

 • کودک به طور جداگانه با مکعب دو جمله ای همانطور که در ارائه نشان داده شده است کار می کند.

تمرین 2

 • کودک را دعوت کرده و کادر مورد نظر را برای ارائه تنظیم کنید.
 • همه مکعبها را بردارید و همه آنها را در سمت راست جعبه قرار دهید.
 • سپس جعبه را ببندید و کنار آن قرار دهید.
 • مکعب دو جمله ای را همانطور که در ارائه است ، بسازید ، اما این بار بدون کمک جعبه.
 • پس از اتمام کار ، مکعب ها را با هم مخلوط کنید و ازکودک بخواهید این کار را انجام دهد.

جعبه توام دو وجهی بهتر است برای کوذکان بالای سه و یا سه و نیم سال استفاده شود.

این محصول مناسب برای :

 • خانه بازی کودک
 • مهدکودک
 • خانه کودک
 • خانه است.

لطفا جهت اطلاع از قیمت، سفارش و خرید محصول با شماره روی عکس تماس بگیرید.