توضیحات

استوانه های بدون دسته :

استوانه های بدون دسته در دو طرح مستطیل و مربع طراحی و تولید شده است.

این محصول جزو محصولات حواس پنجگانه مونته سوری و دیداری است. و مناسب برای کودکان چهار و نیم ساله به بالا می باشد.

طرح مستطیل :

استوانه های بدون دسته ، خانه بازی کودک ، مهدکودک ، درجه بندی           استوانه های بدون دسته ، مربع خانه بازی کودک ، مهدکودک ، درجه بندی

مشخصات:

چهار جعبه با هر مجموعه 10 استوانه به اندازه بلوک های استوانه:

 • یک مجموعه قرمز: در دو بعد متفاوت.
 • یک مجموعه زرد: در سه بعد متفاوت.
 • یک مجموعه سبز: سه بعد مختلف – معکوس مجموعه اول.
 • یک مجموعه آبی: یک بعد متفاوت.

طرح مربع :

استوانه های بدون دسته ، مربع خانه بازی کودک ، مهدکودک ، درجه بندی           استوانه های بدون دسته مربع ، مربع خانه بازی کودک ، مهدکودک ، درجه بندی

 

هدف:

 • برای مشاهده و مقایسه سری های مختلف با یکدیگر.
 • درک واضح تر برای ابعاد مختلف و تعامل آنها.
 • کنترل خطا در توانایی کودک

روش آموزش استوانه های بدون دسته :

مقدمه:

 • کودک را دعوت کنید تا بیاید و با شما کار کند.
 • او را جلوی قفسه بیاورید و به او بگویید که با استوانه های بدون دسته کار خواهیم کرد.
 • جعبه قرمز را به او نشان دهید و بگذارید آن را به میز بیاورد و آن را در سمت راست میز قرار دهد.

قسمت 1: جعبه قرمز

 • جعبه را باز کرده و جعبه را روی درب آن قرار دهید.
 • تمام استوانه های قرمز را بیرون آورده و سپس به طور تصادفی در سمت چپ جعبه قرار دهید و درب آن ببندید.
 • ضخیم ترین استوانه را برداشته و خیلی بی سر و صدا آن را در سمت چپ میز قرار دهید.
 • استوانه های قرمز را از ضخیم ترین تا باریکترین درجه مرتب کنید.
 • اطمینان حاصل کنید که همه آنها دارای یک مرکزیت و به صف هستند.
 • شما و کودک بایستید و از بالا و از هر طرف به استوانه ها نگاه کنید. (اطمینان حاصل کنید که کودک در جایی باشد که میز در سطح بینی اش باشد تا واقعاً ببیند که استوانه ها به صف شده اند.)
 • هم شما و هم کودک بنشینید و استوانه ها را مخلوط می کنید.
 • سپس کودک آنها را درجه بندی کند.
 • با قرار دادن ضخیم ترین تا باریکترین قسمت در عقب ، به کودک نشان دهید که چگونه استوانه ها را به داخل جعبه برگرداند.
 • کودک می تواند به طور جداگانه روی یک جعبه کار کند: جعبه قرمز ، جعبه سبز ، جعبه زرد یا جعبه آبی

قسمت 2: جعبه های قرمز و سبز

 • جعبه قرمز و سبز را بیرون بیاورید.
 • همانطور که در قسمت 1 ارائه شده است ، استوانه های قرمز را به ترتیب بچینید.
 • تمام استوانه های سبز را بیرون بیاورید و ازکودک بخواهید از قد کوتاه تا بلندترین ، مستقیماً در مقابل استوانه های قرمز ، آنها را درجه بندی کند.
 • از همه جهت به آن نگاه کنید.
 • استوانه های قرمز را به صورت معکوس مرتب کنید و این بار در مقابل استوانه های سبز قرار دهید تا اکنون آنها را در جهت دیگر مقایسه کنید.
 • یکی را برروی دیگری قرار دهید ، اما همیشه یک پایه را با پایه بزرگتر در پایین نگه دارید.
 • دست به اکتشاف کردن از راه های دیگر بزنید و همیشه از همه جهت به آن نگاه کنید.

روش 3: جعبه های قرمز و زرد

 • تکرار مانند قسمت2 است. مدام چک کنید اما به کودک اجازه دهید تا کاوش کند.

روش 4: جعبه های سبز و زرد

 • استوانه های سبز و سپس زرد رنگ را به همان روش انجام دهید ، درجه بندی کنید. به کودک اجازه دهید اکتشاف کند.

روش 5: جعبه های قرمز و آبی

 • بگذارید کودک استوانه های قرمز را درجه بندی کند.
 • سپس رنگ آبی را از بلندترین تا کوتاهترین و مستقیماً در جلوی قرمز درجه بندی کنید.
 • کاوش کنید.

روش 6: جعبه های سبز و آبی

 • استوانه های سبز و سپس آبی را به همان روش فوق مرتب کنید.
 • یکی را بر دیگری تصور کنید.
 • به کودک اجازه دهید اکتشاف کند.

روش 7: جعبه های زرد و آبی

 • استوانه های زرد و سپس آبی را به همان روشی که در قبل ارائه داده اید ، درجه بندی کنید.
 • به کودک اجازه دهید اکتشاف کند.

روش 8: سه جعبه به طور هم زمان

 • از کودک بخواهید درجه بندی هر یک از سه جعبه را شروع کرده
 • سپس همانطور که در هنگام استفاده از دو جعبه انجام داده بود کاوش کند.

روش 9: چهار جعبه به طور هم زمان

 • هر چهار استوانه را به صورت جداگانه درجه بندی کرده و سپس کاوش کنید.
 • به کودک اجازه دهید هر چهار ست را روی یک آینه بزرگ بسازد تا بتواند درجه بندی متفاوت را به عنوان بازتاب ببیند.

در این طرح نیز داخل هر مربع 10 استوانه بدون دسته وجود دارد.

این محصول مناسب برای:

 • مهدکودک
 • خانه کودک است.

لطفا جهت اطلاع از قیمت، سفارش و خرید محصول با شماره روی عکس تماس بگیرید.