توضیحات

احجام هندسی :

احجام هندسی جزو محصولات دیداری مونته سوری است. این محصول از جنس چوب است.

با احجام هندسی شما میتوانید به کودک انواع سازه های هندسی را آموزش دهید.

محصول دارای یک جعبه و 10 قطعه ی هندسی می باشد.

 

توضیحات:احجام هندسی

 • شامل منشور مثلثی
 • منشور مستطیلی
 • یک مکعب
 • یک استوانه
 • مخروط
 • یک هرم مثلثی
 • یک هرم مربع
 • کره
 • بیضی
 • تخم مرغی
 • هفت کارت سفید با شکل های هندسی که با یک خط نازک آبی کشیده شده اند.
 • روسری
 • یک گلیم

هدف:

 • برای آگاهی کودک از احجام سخت که او را احاطه کرده است.
 • آماده سازی برای هندسه.

آموزش احجام هندسی :

مقدمه

 • کودک را دعوت کنید تا بیاید و با شما کار کند.
 • به کودک بگویید که برای کار امروز ، ما به گلیم احتیاج داریم.
 • به کودک اجازه دهید گلیم پهن کند.
 • او را به قفسه بیاورید و جعبه احجام هندسی را به او نشان دهید و نام آن را به کودک بگویید.
 • از او بخواهید که کل جعبه را بیاورد و آن را در گوشه سمت راست و بالای گلیم قرار دهید.
 • بگذارید کودک در سمت چپ شما بنشیند.

مرحله 1

 • یکی از شکل های ساده تر (مانند کره) را بیرون بیاورید و آن را روی گلیم جلوی خود قرار دهید.
 • با کشیدن آرام دستان در اطراف کره ، جسم موجود در دستان خود را لمس کنید.
 • به کودک اجازه دهید تا کره را به همان روش آرام لمس کند.
 • از کودک بخواهید کره را نزدیک گوشه سمت چپ بالای گلیم قرار دهد.
 • یک جسم دیگر رانشان دهید ، به او نشان دهید که چگونه به آرامی دستان خود را در اطراف حجم هندسی بکشد.
 • به کودک اجازه دهید احجام هندسی موجود در جعبه را کشف کند.

مرحله 2

 • همان درس فوق را برای درس آماده کنید.
 • کره را از جعبه خارج کنید.
 • همانطور که در مرحله 1 وجود دارد ، کره را در دستان خود لمس کنید.
 • به کودک اجازه دهید تا کره را لمس کند و همانطور که انجام می دهد بگوید “این یک کره است”.
 • از کودک بپرسید ، “آیا می توانید کره را روی گلیم قرار دهید؟”
 • سپس کودک باید کره را روی گلیم قرار دهد.
 • مکعب را بیرون آورده و به همان روش تکرار کنید.
 • استوانه را بیرون آورده و به همان روش قبلی تکرار کنید.
 • سپس یک درس سه دوره ای را برای: کره ، مکعب و استوانه انجام دهید.
 • در یک زمان مناسبت دیگر ، این مراحل را برای سه حجم هندسی دیگر تکرار کنید تا کودک اسم همه احجام هندسی را یاد بگیرد.

تمرینات

تمرین 1

 • کودک به طور جداگانه با احجام هندسی کار می کند.

تمرین 2

 • کودک 3 – 4 حجم هندسی را انتخاب می کند.
 • اینها را در یک سبد جداگانه قرار دهید و آن را با روسری بپوشانید.
 • دست خود را به زیر روسری ببرید ، یکی از احجام هندسی را در زیر آن لمس کنید و با صدای بلند بگویید که به نظر شما آن چه حجمی است که در دستان خود دارید.
 • حجم زیر روسری را بیرون بیاورید و آن را فاش کنید.
 • به کودک اجازه دهید همانطور که نشان داده اید همان کار راانجام دهد.
 • این امر باعث می شود تا به آسانی حجمهای هندسی برای کودک تقویت شوند.
 • به این روش کار کنید تا کودک بتواند روسری را روی همه حجم ها قرار دهد و حدس بزند.

تمرین 3

 • سه کارت کنترل را انتخاب کنید.احجام هندسی
 • کارتها را روی گلیم قرار دهید و ببینید چه حجم های هندسی روی هر کارت جای می گیرند.
 • اجازه دهید کودک با تمام کارتها آزمایش کند.

 

 

 

Geometric Solids یا احجام هندسی وسیله ای مناسب برای:

 • خانه بازی کودک
 • مهدکودک
 • خانه شخصی برای استفاده والدین و کودک
 • مراکز آموزشی کودک است.

 

 

 

لطفا جهت اطلاع از قیمت، سفارش و خرید محصول با شماره روی عکس تماس بگیرید.