محصولات فومی

محصولات فومی :

محصولات فومی کودک شرکت نوید سلامت نشاط هم می توانند به صورت محصول به محصول خریداری شود.

و یا اینکه محصولات برای فضای شما بصورت خاص و تخصصی طراحی ، تولید و اجرا شود.

عکس زیر یک نمونه از کار های شرکت را نشان می دهد:

محصولات فومی

طراحی فضای شما با در نظر گرفتن مساحت فضا، رده سنی که قراره از محصولات استفاده کنند،

هدف و وسایلی که حتما در نظر دارید در محیط باشد طراحی و بعد از تائید شما تولید و اجرا می شود.

محصولات فومی کودک می تواند در خانه بازی کودک، مهدکودک، پارک بازی کودک و تمام مکانهای تفریحی و ورزشی کودک مورد استفاده قرار گیرد.

در صورت اجرایی شدن طرح ارائه شده توسط شرکت نوید سلامت نشاط هزینه طرح رایگان می باشد.

طرح ارئه شده در صورت تائید شما اجرا می شود.

شما میتوانید جهت دریافت مشاوره و یا درخواست طرح برای فضای خود با شماره روی عکس تماس بگیرید.