پروژه های اجرا شده ما

نمایشگاه هفته تربیت بدنی دانشگاه تهران

هفته تربیت بدنی سال 1396 شرکت نوید سلامت نشاط در دانشگاه تهران دانشکده تربیت بدنی حضوری فعال داشت و برای دانشجویان هفته ای مفرح و با نشاطی را رقم زد.

در ویدئو کلیپ زیر خلاصه ای از ماجرا قابل مشاهده است.