نسل جدید دستگاه بدنسازی ورزش همگانی

تومان

توضیحات

برای سفارش این محصول تماس بگیرید.

نسل جدید دستگاه بدنسازی ورزش همگانی با طراحى جدید براى تمامى اماکن ورزشى و تفریحى مناسب است. ۲۰ دستگاه در این مجموعه در نظر گرفته شده است که همگى داراى راهنماى کامل نحوه استفاده و اجراى صحیح حرکات مى باشند. همچنین امکان استفاده از پایه های سه وجهی به منظور انجام امور تبلیغاتى و آموزشى در ابعاد تقریبی ۴۰ متر مربع در مجموع وجود دارد. دستگاه هاى موجود در این مجموعه براى رده هاى سنى ۱۸سال به بالا مناسب مى باشند. از ویژگى هاى این مجموعه مى توان به طراحى اصولى دستگاه ها متناسب با حرکات مورد نظر و ابعاد بدنى اشاره کرد که این امر به افزایش ایمنى براى استفاده کنندگان منجر می شود.