مکعب های رنگی

تومان

دسته:

توضیحات

مکعب های رنگی

مکعب های رنگی برای کودکان یک تا سه سال توسط شرکت نویدسلامت نشاط طراحی شده است. مکعب های رنگی

شامل یک تشک و دوازده قطعه مکعب کوچک است.

روی تشک رنگهای مختلف وجود دارد .

و کودک باید مکعبهای رنگی را روی رنگ خودش روی تشک قرار دهد.

با توجه به کارهایی که کودک در این بازی  باید انجام دهد، مهارتهایی مثل:

برداشتن، گذاشتن در جای مناسب، راه رفتن و مهارتهای دیداری و تشخیصی تقویت می شود.

 

 

 

 

 

مکعب های رنگی                    مکعب های رنگی

 

این وسیله مناسب برای مهدکودک ها، خانه های کودک می باشد.

همچنین از این وسیله می توان برای جشنواره های کودک نیز استفاده کرد.