مکعب های رنگی

تومان

توضیحات

مکعب های رنگی

مکعب های رنگی برای کودکان یک تا سه سال توسط شرکت نویدسلامت نشاط طراحی شده است. مکعب های رنگی

شامل یک تشک و دوازده قطعه مکعب کوچک است.

روی تشک رنگهای مختلف وجود دارد .

و کودک باید مکعبهای رنگی را روی رنگ خودش روی تشک قرار دهد.

با توجه به کارهایی که کودک در این بازی  باید انجام دهد، مهارتهایی مثل:

برداشتن، گذاشتن در جای مناسب، راه رفتن و مهارتهای دیداری و تشخیصی تقویت می شود.

 

 

 

 

 

این وسیله برای اولین بار در برنامه کودک شو رونمایی شده است.

        

مکعب های رنگی

 

یک طراحی بازی ریگر در برنامه کودک شو : عبور حلقه از مکعب ها

        

این وسیله مناسب برای مهدکودک ها، خانه های کودک می باشد.

همچنین از این وسیله می توان برای جشنواره های کودک نیز استفاده کرد.