محصولات مادر و کودک

تومان

شناسه محصول: نامعلوم دسته:

توضیحات

برای سفارش این محصول تماس بگیرید.

گام زن ماد و کودک

در این محصول مادر و کودک می توانند بطور همزمان به پیاده روی بپردازند و از ورزش کردن با یکدیگر لذت ببرند.

این دستگاه برای کودکان رده سنی تا ۳ سال مناسب بوده و قابل استفاده در پارک های بانوان و همچنین کلیه اماکن تفریحی ورزشی فضای باز می باشد.

گام زن مادر و کودک            گام زن مادر و کودک

 

قایق مادر و کودک

این محصول مناسب بدنسازی توسط مادر در ناحیه شکم و پهلوها می باشد. همزمان کودک نیز روی صندلی ای که دارای حفاظ ایمن می باشد رو بروی مادر می نشیند واز ورزش کردن مادر لذت می برد.

این وسیله برای کودکان رده سنی تا ۳ سال مناسب بوده و قابل استفاده در پارک های بانوان و همچنین کلیه اماکن تفریحی ورزشی فضای باز می باشد.

قایق مادر و کودک            قایق مادر و کودک

 

گهواره مادر و کودک

در این محصول مادر و کودک در یک محوطه استوانه ای می نشیند و در محدوده تعیین شده تحت کنترل مادر بصورت گهواره ای حرکت می کنند. صندلی کودک دارای حفاظ ایمن می باشد و در کنار مادر می نشیند.

این محصول برای کودکان رده سنی تا ۳ سال مناسب بوده و قابل استفاده در پارک های بانوان و همچنین کلیه اماکن تفریحی ورزشی فضای باز می باشد.

گهواره مادر و کودک            گهواره مادر و کودک

 

چرخ و فلک مادر و کودک

در این محصول کودک روی صندلی ای که دارای حفاظ ایمن می باشد رو بروی مادر می نشیند و مادر نیز به کمک حرکت پاهای خود، چرخ و فلک را به حرکت در می آورد.

این چرخ و فلک برای کودکان رده سنی تا ۳ سال مناسب بوده و قابل استفاده در پارک های بانوان و همچنین کلیه اماکن تفریحی ورزشی فضای باز می باشد.

چرخ و فلک مادر و کودک           چرخ و فلک مادر و کودک

 

چرخ و فلک دوچرخه ای مادر و کودک

در این محصول مادر با به حرکت درآوردن پدال دوچرخه می تواند چرخ و فلک را به حرکت در بیاورد و کودک نیز در صندلی ای که دارای حفاظ ایمن می باشد رو بروی مادر می نشیند و علاوه بر تفریح و بازی برای مادر و فرزند یک تمرین بدنسازی برای مادر نیز محسوب می شود.

این وسیله برای کودکان رده سنی تا ۳ سال مناسب بوده و قابل استفاده در پارک های بانوان و همچنین کلیه اماکن تفریحی ورزشی فضای باز می باشد.

چرخ و فلک دوچرخه ای مادر و کودک           چرخ و فلک دوچرخه ای مادر و کودک

 

 

تقویت عضلات دست و پا

این محصول در دو نوع تقویت عضلات دست مادر و تقویت عضلات دست و پای مادر قابل ارائه می باشد. صندلی کودک دارای حفاظ ایمن می باشد و روبروی مادر قرار می گیرد که برای کودک تداعی کننده بازی الاکلنگ و برای مادر، بدنسازی با وزن کودک خویش می باشد.

این دستگاه ها برای کودکان رده سنی تا ۳ سال مناسب بوده و قابل استفاده در پارک های بانوان و همچنین کلیه اماکن تفریحی ورزشی فضای باز می باشند.

تقویت عضلات پا مادر و کودک            تقویت عضلات دست مادر و کودک

 

تقویت عضلات پا مادر و کودک              تقویت عضلات دست مادر و کودک

 

الاکلنگ مادر و کودک

 

در این محصول کودک روی صندلی ای که دارای حفاظ ایمن می باشد رو بروی مادر می نشیند و حرکت الاکلنگ تحت کنترل مادر صورت می گیرد. برای افزایش ایمنی بیشتر در این دستگاه، از محدود کننده هایی به منظور کنترل و مهار جابجایی استفاده شده است.

این محصول برای کودکان رده سنی تا ۳ سال مناسب بوده و قابل استفاده در پارک های بانوان و همچنین کلیه اماکن تفریحی ورزشی فضای باز می باشد.

الاکلنگ مادر و کودک            الاکلنگ مادر و کودک

تاب مادر و کودک

این محصول در دو نوع صندلی پیوسته و صندلی های جدا از هم قابل ارائه می باشد. در هر دو نوع، کودک در صندلی کودک که دارای حفاظ ایمن است رو بروی مادر می نشیند و حرکت تاب تحت کنترل مادر صورت می گیرد.

این محصولات برای کودکان رده سنی تا ۳ سال مناسب بوده و قابل استفاده در پارک های بانوان و همچنین کلیه اماکن تفریحی ورزشی فضای باز می باشند.

تاب مادر و کودک یک تکهتاب مادر و کودک دو تکه

 

 

 

تاب مادر و کودک یک تکهتاب مادر و کودک دو تکه

 

اطلاعات بیشتر

انتخاب محصول

الاکلنگ مادر و کودک, تقویت عضلات دست و پا با کودک, تاب مادر و کودک, چرخ و فلک مادر و کودک, چرخ و فلک دو چرخه ای مادر و کودک, قایق مادر و کودک, گام زن مادر و کودک, گهواره مادر و کودک