فوتبال دستی

تومان 1,610,000تومان 2,370,000

توضیحات

این نوع فوتبالدستی اولین نوع ساخته شده فوتبال دستی استاندارد در ایران می باشد که کلیه پارامترهای آن با میزهای فوتبالدستی جهانی (حرفه ای) مطابقت داشته و کلیه تحلیل های مکانیکی و موادی روی آن صورت گرفته است.

توضیحات تکمیلی

فوتبال دستی

استاندارد, تک ستون فلزی, کلاسیک فلزی

اطلاعات فنی

ویدئو کلیپ