توپ شوت دارت

توضیحات

توپ شوت دارت (Shoot Dart Ball):

توپ شوت دارت

 

 

توپ شوت دارت (Shoot dart Ball) چسبی دست ساز است و مناسب برای شوت دارت های چسبی بادی و آهنی در سایز های معمولی و مینی می باشد.

 

 

 

 

برای سفارش این محصول تماس بگیرید.