اشنایی با آوا های موسیقی

تومان

توضیحات

برای سفارش این محصول تماس بگیرید.

اشنایی با اوا های موسیقی

همواره باید در هنگام فعالیت و برخورد با افراد نابینا، احساس استقلال و زندگی مستقل ایشان حفظ و تقویت شود. این تفکر که ایشان افرادی ناتوان هستند اشتباهی نابخشودنی است که ریشه در تجربیات خود ما نیز دارد. ما فکر می کنیم که چون در اتاق تاریک کاملا ناتوان هستیم روشن دلان نیز به دلیل عدم توانایی در دیدن جهان پیرامونشان مانند ما درمانده اند، در حالی که این چنین نیست و سایر حواس در آن ها روشن تر و قوی تر است.

در این فضای آموزشی _ ورزشی، با توجه به طراحی آلات موسیقی و وسایل مختلف برای ایجاد آوا، افراد معلول یا نابینا می توانند با آوای آلات مختلف موسیقی آشنا شوند و بدون نیاز به آموزش مستقیم، تجربه ای در زمینه تولید اصوات و آواهای مختلف از سازهای کوبه ای، بادی و … پیدا کنند.